Päiväkodin toiminta


Päiväkoti Arkin toiminta-ajatus:

Päiväkoti Arkki tarjoaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta turvallisessa ja välittävässä ilmapiirissä. Toimintamme pohjautuu avoimeen ja rohkaisevaan kristillisyyteen, jonka avulla tuemme lapsen persoonallista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä perheiden kanssa. Lapsille tarjotaan myös mahdollisuus syliin, leikkiin, osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen.

Toiminnassamme painottuu yhteys Kalajoen Kristilliseen Opistoon. Opiston opetus- ja kurssitoiminta tukevat päiväkodin toimintaa. Käytössämme on vuonna 2015 valmistuneiden päiväkotitilojen lisäksi Opiston liikunta-, kotitalous- ja taidetilat.


Esiopetus:

Esiopetusta järjestetään Kettujen ryhmässä ma-to klo 8.30-12.30 ja pe klo 8.30-11.30. Esiopetus on ilmaista. Muina aikoina lapset ovat maksullisessa varhaiskasvatuksessa.

Lukuvuotena 2019-2020 Kettujen eskarissa järjestetään pääsääntöisesti joka toinen tiistai ”Pienten tutkijoiden tiedepaja”, jossa havainnoidaan ja tutkitaan luontoa lähtökohtana maa, ilma ja vesi. Pajaa ohjaavat luonnontieteiden opettajat Päivi Ojala ja Tellervo Soukka yhdessä Kettujen henkilökunnan kanssa.


Teema- ja pienryhmätyöskentely:

Jänöjen ja Siilien ryhmissä toiminta pohjautuu lasten mielenkiinnon kohteista syntyviin teemakokonaisuuksiin. Eri teemoja käsitellään monipuolisesti mm. leikin, musiikin, kädentaitojen, kirjallisuuden ja liikunnan keinoin.

Erityisesti alle 3-vuotiaiden Siilien ryhmässä korostuu pienryhmätoiminta, joka rauhoittaa ja luo turvallisuutta arkeen. Se myös mahdollistaa lapsen paremman havainnoinnin ja sitä kautta yksilöllisemmän hoidon.

 

Linkit: