Päiväkodin toiminta

 

Päiväkoti Arkin toiminta-ajatus:

Päiväkoti Arkki tarjoaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta turvallisessa ja välittävässä ilmapiirissä. Toimintamme pohjautuu avoimeen ja rohkaisevaan kristillisyyteen, jonka avulla tuemme lapsen persoonallista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä perheiden kanssa. Lapsille tarjotaan myös mahdollisuus syliin, leikkiin, osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen.

Toiminnassamme painottuu yhteys Kalajoen Kristilliseen Opistoon. Opiston opetus- ja kurssitoiminta tukevat päiväkodin toimintaa. Käytössämme on vuonna 2015 valmistuneiden päiväkotitilojen lisäksi Opiston liikunta-, kotitalous- ja taidetilat.

Pajatoiminta:

Pajatoiminta on tällä toimintakaudella ikäryhmittäin jaoteltua projektitoimintaa, joka suunnitellaan lapsilta ja perheiltä saatujen ideoiden pohjalta. Pajatoiminta on suunnattu pääasiassa 3-5 -vuotiaille lapsille.

Esiopetus:

Päiväkoti Arkissa on alkanut esiopetus elokuussa 2018. Esiopetusta annetaan Kettujen ryhmässä viitenä päivänä viikossa, ma-to klo 9-13 ja pe klo 9-12. Muina aikoina lapset ovat päivähoidossa. Kettujen ryhmässä on 16 esikoululaista ja lisäksi 5-vuotiaita lapsia.

Linkit: