Päiväkodin toiminta

Päiväkoti Arkin toiminta-ajatus

Päiväkoti Arkki tarjoaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta turvallisessa ja välittävässä ilmapiirissä. Toimintamme pohjautuu avoimeen ja rohkaisevaan kristillisyyteen, jonka avulla tuemme lapsen persoonallista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä perheiden kanssa. Lapsille tarjotaan myös mahdollisuus syliin, leikkiin, osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen.

Toiminnassamme painottuu yhteys Kalajoen Kristilliseen Opistoon. Opiston opetus- ja kurssitoiminta tukevat päiväkodin toimintaa. Käytössämme ovat vuonna 2015 valmistuneiden päiväkotitilojen lisäksi Opiston liikunta-, kotitalous- ja taidetilat.

Teema- ja pienryhmätyöskentely

Jänöjen, Siilien ja Kettujen ryhmissä toiminta pohjautuu lasten mielenkiinnon kohteista syntyviin teemakokonaisuuksiin. Eri teemoja käsitellään monipuolisesti mm. leikin, musiikin, kädentaitojen, kirjallisuuden ja liikunnan keinoin.

Erityisesti alle 3-vuotiaiden Siilien ryhmässä korostuu pienryhmätoiminta, joka rauhoittaa ja luo turvallisuutta arkeen. Se myös mahdollistaa lapsen paremman havainnoinnin ja sitä kautta yksilöllisemmän hoidon.

Linkki

Kalajoen kaupungin varhaiskasvatusssuunnitelma
hiiri